เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา”

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา” 

แชร์ข่าวนี้