แบบประเมินโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับประเมินหลักสูตร (Thai Qualifications Register : TQR) ประจำปีการศึกษา 2561”

แบบประเมินโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับประเมินหลักสูตร (Thai Qualifications Register : TQR) ประจำปีการศึกษา 2561”

>>ลิงค์ แบบประเมินโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ TQR ที่นี<<

แชร์ข่าวนี้