เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.๗) วันที่ 30 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.๗) วันที่ 30 เมษายน 2562

<<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายที่นี่>>>

แชร์ข่าวนี้