ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

– ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560

– ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการระหว่างวันที่ ……สิงหาคม 2560

– ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการระหว่างวันที่ …… สิงหาคม 2560

 

แชร์ข่าวนี้