ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

– ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560

– ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สำนัก มีการดำเนินการระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560

– ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน มีการดำเนินการระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560

 

แชร์ข่าวนี้